PVC'nin, diger plastikler gibi, çevreyi kirlettici ve zarar verdigi öne sürülür. Oysa pvc'nin çevreye olan etkisi, öncelikle "görsel" dir. Yogunlugunun az ve üretilen parçalarin genellikle büyük hacimde olmalari nedeni ile, atiklar içinde diger plastik atiklar gibi, hemen göze çarparlar. Ancak, dikkat edilirse;1.       PVC ATIKLAR, KAGIT VE CAM ATIKLAR GiBi, TOPLANIP TEKRAR DEGERLENDiRiLEBiLR (VINIL CAM PROFiLi VEYA DiGER PLASTiK MALZEME ÜRETIM HATTINA BELLI ORANLARDA EKLENEREK TEKRAR KULLANILABiLiR, HATTA ELYAF HALiNE GETiRiLEREK TEKSTiL SANAYiiNDE DEGERLENDiRiLEBiLiR,

2.       PVC MALZEME ÇEVREYE ZARAR VERMEK BiR YANA, BiR ANLAMDA ÇEVREYi KORUMA GÖREViNi DE ÜSTLENMiSTiR. PVC'NiN PENCERE PROFiLi VEYA KAPI iMALiNDE KULLANILMASI iLE "AHSAP iKAME EDiLMEKTE" AGAÇ KESiMi AZALMAKTA VE ORMANLARiN KORUNMASI SAGLANMAKTADIR. BU AÇIDAN PVC, "ÇEVRE DOSTUDUR", "ÇEVREYi KORUMA GÖREViNi DE ÜSTLENMiSTiR".

3.       PENCERE PROFiL VE KAPI ÜRETiMiNDE SIKÇA KULLANILAN MALZEMELER, PVC-ALÜMINYUM VE AHSAP'TIR. YAPILAN BiR ÇALISMA (EMPA. 1991/2), AHSAP VE PVC'DEN YAPILAN PENCERE PROFiLLERiNiN, "15 YILLIK ORTALAMA KULLANIMLARI DiKKATE ALINDIGINDA" , "PVC PENCERELERiN SERT AHSAP OLANDAN %46, YUMUSAK AHSAP OLANDAN % 40 DAHA UCUZ OLDUGU" VE ÇEVRE ETKiLERiNiN BENZER OLDUGU SONUCUNU GÖSTERMISTIR. BU SÜREDE PVC PROFiLLER HIÇ BOYAMA ISTEMEZ IKEN AHSAP MALZEMENIN BIR ÇOK KEZ BOYANMASI GEREKECEKTiR. "ÜRETiMDEN YOK OLANA KADAR YASAM DÖNGÜSÜNÜ VE BU DÖNGÜ SIRASINDA ÇEVRENiN ETKiLENME DERECESiNi DiKKATE ALAN GÜNCEL BiR DEGERLENDiRME SiSTEMi OLAN LCA (LIFE CYCLE ASSESMENT) ANALiZLERi DE, AYNI SONUÇLARI PAYLASMAKTADIR. ALÜMINYUM ÜRETiMiNiN ISE, PVC'DEN YAKLASIK 4 KAT FAZLA ENERJI GEREKTiGi VE BU SEKTÖRÜN ÇEVREYI ÇOK KiRLETTiGi BiLiNMEKTEDiR.

4.       PVC, TÜM PLASTIKLERDE OLDUGU GIBI, HAFIFLIK SAGLAMAKTADIR. PVC, AHSAP'TAN ÇOK DAHA HAFIFTIR. ÖTE YANDAN AYNI HACiMDEKi ALÜMINYUM VE PVC BLOKLAR KARSILASTIRILIR iSE, PVC'NIN YAKLASIK iKi KAT DAHA HAFiF OLDUGU GÖRÜLÜR.

5.       PVC PENCERE PROFiLLERi KULLANIMININ BiR DiGER ÇEVRE KATKISI, SAGLADIGI iYi iZOLASYON NEDENi iLE YAKITTAN TASARRUF ETTiRMESi VE ÇEVREDE OLUSAN VE HAVA KiRLiLiGiNi ARTTIRICI ETKiSi OLAN KARBON DiOKSiT GiBi ÇESiTLi YAKIT GAZLARININ AZALMASINA YOL AÇMASIDIR. BU KONUDA, AHSAP-ALUMINYUM VE PVC'NIN ISI iLETiM KATSAYILARI KARSILASTIRILIRSA; SIRASI ILE, AHSAP: 8W / M2. K;ALUMINYUM: 5.9 W / M2. K; PVC: <0.8 W / M2. K DEGERLERi iLE, SALT PVC MALZEME KULLANIMI iLE YAKIT MiKTARiNDA. % 30-50 ORANLARINDA DAHA AZ KULLANIM OLACAGI ANLASILIR. KULLANILAN YAKITTAKI AZALMA, AYNI ÖLÇÜDE ÇEVRE KiRLiLiGiNDE AZALMAYA, DAHA AZ ATIK GAZ VE KÜL'E YOL AÇACAK VE EKONOMiK OLARAK DA KAZANIM SAGLAYACAKTIR.